Particulieren

Hieronder de meest voorkomende verzekeringen uit ons aanbod.

Brandverzekering 

Met een goede brandverzekering kunt u op beide oren slapen, aangezien uw woning en haar inboedel beschermd worden tegen brand en andere gevaren zoals storm, hagel, sneeuw- en ijs druk, waterschade, aardbeving, overstroming, glasbreuk, elektriciteit en eventueel diefstal.


Autoverzekering 

De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering is wettelijk verplicht. Ze zorgt voor uw eigen schade indien u een ongeval heeft waaraan u geen schuld treft en de schade, indien u verantwoordelijk bent, die u aan derden aanricht

De volledige omnium autoverzekering dekt de eigen schade, brand, diefstal, glasbraak, natuurschade en aanrijding dieren.

De gedeeltelijke omnium dekt geen eigen schade wel de andere waarborgen.


Bestuurdersverzekering 

De verplichte BA-verzekering vergoedt alle schadelijders behalve de bestuurder van het voertuig dat in fout is. Als u dan gewond raakt, zijn alle lichamelijke letsels, de arbeidsongeschiktheid die eruit voortvloeit en alle ermee verbonden medische kosten voor uw eigen rekening.

De bestuurdersverzekering voorziet verschillende dekkingen voor ieder on-geval dat letsels meebrengt, ongeacht of u in fout bent of niet.


Familiale verzekering 

Deze verzekering beschermt u  tegen de schade die uw gezinsleden of zelfs uw huisdieren aan derden  aanrichten.

Derden zijn : al wie niet bij u thuis woont.

De polis dekt zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade


Rechtsbijstand 

Het is een verzekering  die de kosten van advocaten en juristen bij geschillen als consument, in uw privé leven, bij het veroorzaken van een ongeval.


Persoonlijke ongevallen verzekering 

Elk jaar zijn duizenden Belgen het slachtoffer van een ongeval in het privé leven. Deze verzekering is een bescherming tegen de financiële gevolgen en   zorgt ervoor dat uw toekomst en dat van uw gezin  wordt veilig gesteld en u uw levensstandaard kan behouden.


Bijstand verzekering assistance 

Reis met een gerust gemoed. Met de auto, het vliegtuig, met eender ander vervoermiddel, voor een paar weken of een heel jaar in Belgie en buitenland. We zorgen voor een verzekering naar uw noden 24/24.


Reisverzekering – Annulatie 

Wat indien u niet kan vertrekken. Ook hiervoor bestaat een polis,

tijdelijk- of jaarcontract.


Huispersoneel verzekering 

Voor iedereen die bij u tegen betaling huishoudelijke arbeid verricht, al was het maar enkele uren per week, bent u wettelijk verplicht een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten. Zowel voor aangegeven, als niet aangegeven personeel.

Ze dekt ongevallen tijdens de werk en ook deze op de weg van en naar de werkplaats. De verzekering dekt de lichamelijke schade van uw huispersoneel, poetsvrouw, tuinman, babysit, ook occasionele hulp.


Hospitalisatieverzekering 

Na een opname in het ziekenhuis, kan de factuur hoog oplopen. Een hospitalisatieverzekering dekt deze kosten, samen met de eventuele kosten van voorafgaande onderzoeken of de nabehandeling.


Gewaarborgd inkomen 

Indien u arbeidsongeschikt wordt wegens een ziekte of een ongeval met het verlies van beroepsinkomen tot gevolg, beschermt deze polis  u met een gewaarborgd inkomen.